บรรจุภัณฑ์ของวัสดุขั้วบวกเสียสละ

1)ใส่วัสดุขั้วบวกเสียสละของรูปร่างที่แตกต่างกันบนพาเลทไม้, แล้วห่อด้วยฟิล์มพลาสติกของ

2)ในที่สุด, ใช้เหล็กหรือเทปพลาสติกสําหรับการเสริมแรงของ